פתיח

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, עקב מגבלות השפה העברית, אך הוא מכוון לשני המינים כאחד.
מטרת מדיניות זו היא להסביר למשתמש את התחייבותנו לשמור על פרטיות משתמשי האתר. למונחים במסמך זה תינתן המשמעות אשר נתנה להם במסמך "תנאי השימוש". מדיניות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, וכל פעילות שהיא באתר תחשב כהסכמה לתנאיה של מדיניות זו.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות בכל עת את מסמך מדיניות הפרטיות. במקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, המדיניות החדשה תפורסם בעמוד זה עם תאריך העדכון. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה מיד עם פרסומה. המשך פעילות באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת מעיד על הסכמך לה.

שימוש במידע

הנך מסכים כי בעת שימושך באתר, המפעילה עשויה להשתמש במידע שלך במקרים המפורטים להלן:
*לצורך יצירת אזורים אישיים באתר;
*לשפר את השירות ולהתאים אליך את התוכן המוצע באתר;
*לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתר ולהציג בפניך תוצאות רלוונטיות ככל האפשר;
*לטפל בפניותייך, לאמת את המידע שמסרת, לתת מענה לשאלותיך ועוד;
*לשלוח לך הודעות דוא"ל עם חומר פרסומי, שיווקי ומידע שעשוי לעניין אותך. כמובן שככל שתבקש ניתן להפסיק לקבל הודעות אלו בכל עת, באמצעות השימוש בקישור להסרה שיופיע בהודעות שיישלחו אליך או באמצעות פנייה ישירה אלינו, אם תחליט שאינך מעוניין בהם;

צדדים שלישיים

המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף בעת פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
*ניתנה ממך הסכמה לכך;
*בכל מקרה של הפרת הוראות המסמכים המחייבים;
*אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך לצד שלישי;
*בכל מקרה של הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה שתחייב את חשיפת פרטיך;
*במידה והמפעילה תמכור או תעביר את פעילותה, בכל צורה שהיא, לתאגיד או כל גוף אחר, וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או שתתמזג עם גוף אחר, יקבל על עצמו הגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שהגוף החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
*בכל מקרה שהדבר דרוש לצורך אספקת השירות ולספקי השירות;
*אם האתר יסבור כי מסירת המידע האמור נחוץ על מנת למנוע נזק מכל סוג שהוא שיגרם לאתר או למי מטעמו;

מנועי חיפוש

אתה מסכים בזאת כי האתר מאפשר למנועי החיפוש לאנדקס ולשכפל את המידע שלך בשלמותו או בחלקיו. הנך מאשר לכך שמנועי החיפוש ושירותי צד שלישי אחרים יעשו זאת ללא כל הגבלה. חשוב לציין שהמידע שלך עשוי להופיע במנועי החיפוש גם לאחר מחיקת המידע שלך באתר, לכן זו אחריותך לשלוח כל דרישה לשינוי או הסרת נתוניך ישירות למנועי החיפוש ואין זאת אחריותנו לעשות זאת עבורך.

אבטחת מידע

המפעילה עושה את כל המאמצים על מנת לספק אבטחת מידע, אך ישנם פעמים בהן אינם קיים בטחון מוחלט, לכן המפעילה איננה מתחייבת שהאתר חסין באופן מוחלט ופרטייך האישיים מאובטחים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.

קבצי 'עוגיה' (Cookies)

המפעילה משתמשת ב'עוגיות' (Cookies) באתר לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות אימות פרטיך, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכדומה. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט שנוצרים על ידי הדפדפן לפי הוראות האתר, חלקן זמניות וחלקן קבועות. העוגיות יכולות להכיל גם מידע על הדפים בהם ביקרת, משך השהות שלך בהם וכדומה. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות' (Cookies), ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך או למחוקן. עם זאת כדאי לזכור, שביטול העוגיות במכשירכם עלול לפגוע או לגרוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאתר.

עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי אפוטרופוס במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. מידע הנדרש לאתר ימשיך וישמר, לרבות מידע הדרוש לשם הגנה על הזכויות המשפטיות של האתר על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש. אם בתוך 30 יום לא יקבל הודעה כי המידע שנתבקשה המפעילה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למפעילה לפעול כאמור.

*מסמך זה עודכן לאחרונה ב- 01.02.2021